Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Mètodes estadístics per a les assegurances de vida

Ana M. Debón, Francisco Montes

Resum


L'estudi i evolució de la mortalitat, per les repercussions econòmiques i
socials que presenta, és un tema d'elevat interès tant per als actuaris i els estadístics
com per als demògrafs. En aquest treball revisem les diferents alternatives per a
graduar les probabilitats de mort mitjançant models dinàmics, aquells que prenen en
compte simultàniament la influència de l'edat i el temps del calendari, i en mostrem
l'aplicació a dades de mortalitat d'Espanya. Finalment, es comenten les tendències
futures en l'anàlisi dinàmica de la mortalitat.

Text complet: PDF