Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Rècords: Quina és la probabilitat d'obtenir-ne? Quan apareixen? Quins valors prenen?

Xavier Bardina i Simorra

Resum


Donada una successió X1,X2, . . . ,Xn, . . . de variables aleatòries independents
i idènticament distribuïdes amb distribució contínua, direm que la variable Xi és un
rècord si pren un valor més gran que totes les anteriors. En aquest treball calcularem
quin és el nombre esperat de rècords en una sèrie de mida n i quina és la probabilitat
d'obtenir-hi exactament r rècords. Veurem alguns resultats sobre el temps d'espera
fins a obtenir el rècord r -èsim i calcularem la distribució del valor que pren aquest
rècord.

Text complet: PDF