Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Introducció als polinomis de Rédei

Simeon Ball

Resum


Aquest article descriu algunes aplicacions dels polinomis de Rédei a problemes sorgits en l'àmbit de les geometries finites. Començarem amb una introducció als polinomis per Rédei per poder resoldre un problema de la factorització dels grups elementaris abelians. Llavors, continuarem amb les seves aplicacions, donades per Blokhuis, a problemes de conjunts bloquejadors a plans finits. Finalment, considerarem resultats de Brouwer-Schrijver i Alon-Tarsi en dimensions més grans.


Text complet: PDF