Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les Contribucions de Poincaré a l'aritmètica

Pilar Bayer i Isant

Resum


Les recerques de Poincaré sobre grups fuchsians, funcions automorfes, etc.,
estan lligades a les de l'escola alemanya del seu temps. La influència d'aquests temes
en teoria de nombres ha estat creixent en el decurs dels anys. Capítols sencers de
la matemàtica del segle xix i de principis del segle xx han trobat una continuació
natural en l'estudi actual de models aritmètics, de manera que la comprensió d'aquests
esdevé difícil si es pretén portar a terme al marge dels clàssics. El mateix Poincaré
considerava que la seva aportació a l'aritmètica es reduïa a la teoria de formes, però, tal
com veurem, molts altres treballs seus exerceixen encara avui una influència notable
en l'estudi de problemes dionfantins.

Text complet: PDF