Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els arxius patrimonials catalans: experiències i futur

Ramon Planes i Albets

Resum


L'article aporta una visió de conjunt dels arxius o fons patrimonials catalans, centrant-se en els aspectes del seu emmarcament dins el Sistema d'Arxius de Catalunya, en les figures legals i els instruments públics actuals per al seu coneixement quantitatiu, protecció i difusió, i en la seva inserció en el mercat de béns antiquaris. La quantificació dels fons patrimonials avui coneguts permet constatar una encara escassa efectivitat de les polítiques patrimonials públiques en aquest àmbit, la qual cosa porta a haver de ser avaluats aspectes importants del marc normatiu i d'àmbits concrets del seu desplegament.

Text complet: Text complet