Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural

ISSN electrònic: 2013-3987

ISSN paper: 1133-6889

El Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural va començar a publicar-se l'any 1901 i és una de les poques revistes en català sobre ciències de la natura que es publica regularment. El Butlletí s'organitza en sis seccions destinades a recollir articles inèdits, destacant-se les de Gea, Flora et Fauna, amb articles d'inventari del patrimoni natural, Sistemes i processos, que recull articles referents als aspectes funcionals dels sistemes naturals, Regiment de la cosa natural amb articles sobre gestió del patrimoni natural, i Notes breus, on es presenten les darreres novetats sobre flora i fauna i informacions naturalistes d'actualitat.
De l'any 1901 al 1949 es va publicar sota aquest mateix títol (ISSN 0210-6183 / eISSN 2385-3093), i a partir del 19674 es van crear butlletins per a les diferents seccions: Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural. Secció de Zoologia (ISSN 0210-6191 / eISSN 2385-3107), Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural. Secció de Botànica (ISSN 0210-6205 / eISSN 2385-3115) i Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural. Secció de Geologia (ISSN 0210-6213 / eISSN 2385-3123). Des de l'any 1994 fins a l'actualitat s'ha tornat a publicar amb el nom original Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural (ISSN 1133-6889 / eISSN 2013-3987).


81 : 2017


Portada