Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural

ISSN paper: 1133-6889

El Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural va començar a publicar-se l'any 1901 i és una de les poques revistes en català sobre ciències de la natura que es publica regularment. El Butlletí s'organitza en sis seccions destinades a recollir articles inèdits, destacant-se les de Gea, Flora et Fauna, amb articles d'inventari del patrimoni natural, Sistemes i processos, que recull articles referents als aspectes funcionals dels sistemes naturals, Regiment de la cosa natural amb articles sobre gestió del patrimoni natural, i Notes breus, on es presenten les darreres novetats sobre flora i fauna i informacions naturalistes d'actualitat.

77 : 2012-2013


Portada