Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Distribución del Pico Menor (Dendrocopos minor) en Salamanca

Jesús Serradilla, Jesús Mª Calvo

Resum


En aquest treball s'actualitza la distribució del picot garser petit a Salamanca i es fa una primera estima dels efectius poblacionals en aquesta província. Des de l'abril de 1993 fins a l'agost del 2000 es van efectuar 153 contactes amb l'espècie, la majoria en boscos caducifolis i en especial en rouredes de roure reboll. S'han distingit quatre nuclis poblacionals. Les densitats obtingudes a tres nuclis anaven des de 0 fins a 0,5 territoris / 10 ha amb una mitjana de 0,25 territoris / 10 ha per a tota l'àrea d'estudi. A partir d'aquestes dades, s'estima una població al voltant d'uns 1625 (465-2785) territoris. Aquesta població, junt amb la resta de la població del Sistema Central, es pot considerar com una de les millors de la península Ibèrica.

Text complet: PDF