Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2018

Consultes
Evolución del contenido de oxígeno disuelto en las aguas de los embalses de la Serra de Tramuntana (Mallorca). Estudio comparado
G. Moyà, G. Ramon
207
Dinámica de la descomposición de las hojas de Pinus halepensis Mill. en Cap des Pinar (Alcúdia, Mallorca)
C. García-Plé, E. Prats, P. Vanrell, L. Sabater, Miguel Morey
162
Características de suelos del sur de Mallorca. II. Propiedades físico-químicas relevantes
J. Rita, V.R. Vallejo
109
Presència i control del coatí, Nasua nasua L., i d'altres carnívors introduïts en època recent a Mallorca
J. Mayol, Carmen Álvarez, Xavier Manzano
94
Relaciones entre parámetros de fertilidad química y retención de agua en suelos desarrollados sobre calizas margosas y calizas duras. Relationships between parameters of chemical fertility and water retention in soils developed on marl limestones and .
E. Farrús, J. Vadell
83
Ingoldian Fungi: some field and laboratory techniques
E. Descals
65
Contribución al conocimiento de la fauna ictiológica del Neógeno catalano balear
Juan Bauzá Rullán, J. Plans
60
Aislamiento geográfico y aislamiento ecológico en las comunidades de gasterópodos de duna. El ejemplo de Cerdeña
C.F. Sacchi
57
La insularidad de las Islas Baleares desde el punto de vista de la malacología terrestre
L. Gasull
57
Temporals marins extrems a Formentera: caracterització i situacions sinòptiques
Lluis Gomez-Pujol
54
Estado de conservación de Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa en el frente dunar de la bahía de Alcúdia, en el norte de Mallorca
Carlos De Juan, Luís Rico, Anna Traveset
49
Los foraminíferos cuaternarios del mar Balear como componentes biogénicos de los sedimentos de playa. The Quaternarian foraminifera in the Balearic Sea as biogenic components of beach sediments
G. Mateu, G. Mateu-Vicens, Guillem Nadal, B. Rodríguez, Mª.M. Gil, L. Celià
46
Els jaciments de platja pleistocens entre cap des Pinar i sa punta de n'Amer (Mallorca, Mediterrània occidental)
Damià Vicens
45
Interferència entre sedimentació eòlica i al·luvial
Francesc Pomar, Joan J. Fornós, Lluis Gómez-Pujol, Laura Del Valle
43
Anàlisi de la variació espacio-temporal de la foredune i la línia de costa del sistema dunar de Cala Torta (1956-2012)
Marina Garau
43
Ictiofauna del Pliocè del barranc de sa Talaia (Mallorca, Illes Balears, Mediterrània Occidental). Implicacions paleoambientals
Guillem Mas
42
Evolució geomorfològica del sistema dunar de s'Olla (Menorca, Illes Balears)
Miquel Mir-Gual, José Ángel Martín-Prieto, Guillem X. Pons
42
Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de la provincia de Castellón de la Plana
L. Gasull
42
Miriápodos de Baleares
J. P. Mauriès, M. C. Vicente
40
A comparative dietary study of Cattle Egrets ( Bubulcus ibis ) and Little Egrets ( Egretta garzetta ) in S'Albufera Natural Park, Mallorca. Estudi comparatiu de la dieta de l'esplugabous (Bubulcus ibis) i l'agró blanc (Egretta garzetta) al Parc ...
R.D. Salazar, N.J. Riddiford, P. Vicens
38
Formaciones marinas correspondientes al límite Plio-Cuaternario y al Pleistoceno inferior de la costa de Lluchmayor (Mallorca)
Juan Cuerda Barceló, J. Sacarés
38
Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares. 1952. Fascículo 2
38
La cabra salvaje mallorquina: origen, genética, morfología, notas ecológicas e implicaciones taxonómicas. The majorcan wild goat: origin, genetic, morphology, ecological notes and taxonomic implications
B. Seguí, Ll. Payeras, D. Ramis, A. Martínez, J.V. Delgado, J. Quiroz
38
Delimitació de les zones inundables de les Illes Balears. Map of the flooding areas of the Balearic Islands
B. Gelabert
37
El Complejo de Manglar del Mioceno Terminal de la isla de Mallorca
Joan J. Fornós, L. Pomar
37
Periacanthus tetracornis (Crustacea, Decapoda), nueva especie del Eoceno inferior de Huesca (Aragón, España)
Fernando Ari Ferratges, Gregorio Ortega, Manuel Fernández, Eduvigis Moreno, Lluis M. Maza
36
Història de la Botànica a les Illes Balears: plantes vasculars. History of the botany of the Balearic Islands: vascular plants
A. Payeras
35
El vessant territorial de la caça a Mallorca: distribució i característiques dels terrenys cinegètics i dels refugis de fauna
Antoni Barceló, Bartomeu Seguí
35
Distribución y amenazas de las poblaciones de galápago europeo, Emys orbicularis (Linnaeus, 1758), en Menorca (Islas Baleares-España)
Jonathan González
34
Incidencia de la pesca accidental sobre las tortugas marinas en el Mediterráneo español
J. Mayol, J. Muntaner, R. Aguilar
34
22-04-2018

«Consultes a la revista per paisEls 30 articles més consultats al 2017 »