Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1990: Vol.: 42 (1989-1990)

Vol.: 42 (1989-1990)

Articles

"Canción de un viage a Montserrate". Un poema de cap a l'any 1800 (p. 5-19)
Alexandre Olivar
PDF
 
La introducción de los manicomios en España (p. 21-27)
Juan Vernet Ginés
PDF
 
Antoni Peguera i Aimeric (1680/1681-1707): obres en català i en castellà (p. 29-80)
Kenneth Brown
PDF
 
Epitafios sanjuanistas hispano-melitenses (p. 81-115)
Luis Gil
PDF
 
La pèrdua de les galeres de Catalunya l'any 1623 (p. 117-160)
Santiago de Llobet Masachs
PDF
 
Giraut de Bornelh en las obras de Ramon Vidal de Besalú y Jofre de Foixà (p. 161-184)
Isabel de Riquer
PDF
 
"Dos son los alts": la teoria amorosa i els seus problemes a la poesia lírica de Jacme March (p. 185-207)
Josep Pujol
PDF
 
Ausiàs March i els mercaders (p. 209-219)
Robert Archer
PDF
 
Un nou nom per al vell del "Llibre de Fortuna e Prudència" (p. 221-226)
Júlia Butinyà i Jiménez
PDF
 
Realitat i ficció al "Cançoner satíric valencià" (p. 227-275)
Tomàs Martínez Romero, Isabel Micó i Català
PDF
 
Tradició, transformació i recomposició en "Tirant lo Blanc" (p. 277-296)
Eric W. Winter
PDF
 
La història del rei Pipí i la filla de l'emperador d'Alemanya (p. 297-312)
Anna Maria Mussons
PDF
 
Extrets d'obres d'Eiximenis copiats i amplificats per Jaquet de Marvilla en un manuscrit de Santes Creus (p. 313-339)
Curt Wittlin
PDF
 
El "Capbreu de la Vall de Ribes": edició crítico-filològica i estudi lingüístic (p. 341-378)
Philip D. Rasico
PDF
 
Vida corporativa. Curso 1988-1989 (p. 379-382)
PDF