Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1994: Vol.: 44 (1993-1994)

Vol.: 44 (1993-1994)

Articles

Pastori e poeti. Osservacioni su alcune pastorelle del XIII secolo (p. 5-36)
Monica Calzolari
PDF
 
La letteratura religiosa in Occitania e Catalogna fra XI e XIII secolo (p. 37-55)
Stefano Maria Cingolani
PDF
 
Sobre el model femení religiós de la primera pastorel·la provençal coneguda: "L'autrier jost'una sebissa" de Marcabrú (p. 57-77)
Jordi Cerdà Subirachs
PDF
 
L'"entenció del nom": recursos etimològics a l'obra de Cerverí de Girona (p. 79-100)
Míriam Cabré
PDF
 
Actualidad del "Breviari d'amor" de Matfre Ermengaud de Béziers en el debate astrológico del trescientos: el caso del manuscrito Res. 203 de la Biblioteca Nacional de Madrid (p. 101-117)
Carlos Miranda García
PDF
 
L'ombre d'OEdipe dans le Perceval de Chrétien de Troyes (p. 119-141)
Ana Maria Holzbacher
PDF
 
Les tres potències de l'ànima en la poesia d'Ausiàs March (p. 143-167)
Josep Enric Rubio
PDF
 
Una cobla equívoca de Pere Torroella (p. 169-172)
Jordi Parramon i Blasco
PDF
 
Del testamento e inventario de bienes de Jaume Roig al autor del manuscrito del "Spill". Documentos y nuevas hipótesis (p. 173-230)
Jaume J. Chiner Moreno
PDF
 
El manuscrit únic de l'"Espill" de Jaume Roig (p. 231-273)
Antònia Carré
PDF
 
La "poètica nau de l'enteniment" i el naufragi d'Ulisses: opinions, teologia i poesia a l'obra de Felip de Malla (p. 275-302)
Josep Pujol
PDF
 
Una sessió pública de l'Acadèmia de Barcelona al 1731 (p. 303-333)
Albert Rossich
PDF
 
L'evolució d'una metàfora bíblica en la poesia de Salvador Espriu: "l'aranya en palau de rei": (p. 335-348)
Rosa Maria Delor i Muns
PDF
 
Evocació humana de Salvador Espriu en el desè aniversari de la seva mort (p. 349-364)
Alexis Eudald Solà
PDF
 
Miquel Dolç: un record i un homentge (p. 365-373)
Josep Romeu i Figueras
PDF
 
L'utilità del credere (p. 375-389)
Lidia Storoni Mazzolani
PDF
 
Un Parsifal litúrgico bizantino (p. 391-400)
Juan Nadal Cañellas
PDF
 
La qüestió de la llengua a Grècia i a Catalunya: possibles paral·lelismes (p. 401-426)
Josep M. Bernal
PDF
 
Esiste una "cosciencia lessicografica" in Giovanni Miranda? (p. 427-446)
Maria Carreras i Goicoechea
PDF
 
Una canço de Bernart de Ventadorn de l'any 1147 (p. 447-450)
Martí de Riquer
PDF
 
Vida corporativa. Curs 1992-1993 (p. 451-454)
PDF