Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1994: Vol.: 44 (1993-1994)

Vol.: 44 (1993-1994)

Articles

Pastori e poeti. Osservacioni su alcune pastorelle del XIII secolo PDF
Monica Calzolari 5-36
La letteratura religiosa in Occitania e Catalogna fra XI e XIII secolo PDF
Stefano Maria Cingolani 37-55
Sobre el model femení religiós de la primera pastorel·la provençal coneguda: "L'autrier jost'una sebissa" de Marcabrú PDF
Jordi Cerdà Subirachs 57-77
L'"entenció del nom": recursos etimològics a l'obra de Cerverí de Girona PDF
Míriam Cabré 79-100
Actualidad del "Breviari d'amor" de Matfre Ermengaud de Béziers en el debate astrológico del trescientos: el caso del manuscrito Res. 203 de la Biblioteca Nacional de Madrid PDF
Carlos Miranda García 101-117
L'ombre d'OEdipe dans le Perceval de Chrétien de Troyes PDF
Ana Maria Holzbacher 119-141
Les tres potències de l'ànima en la poesia d'Ausiàs March PDF
Josep Enric Rubio 143-167
Una cobla equívoca de Pere Torroella PDF
Jordi Parramon i Blasco 169-172
Del testamento e inventario de bienes de Jaume Roig al autor del manuscrito del "Spill". Documentos y nuevas hipótesis PDF
Jaume J. Chiner Moreno 173-230
El manuscrit únic de l'"Espill" de Jaume Roig PDF
Antònia Carré 231-273
La "poètica nau de l'enteniment" i el naufragi d'Ulisses: opinions, teologia i poesia a l'obra de Felip de Malla PDF
Josep Pujol 275-302
Una sessió pública de l'Acadèmia de Barcelona al 1731 PDF
Albert Rossich 303-333
L'evolució d'una metàfora bíblica en la poesia de Salvador Espriu: "l'aranya en palau de rei": PDF
Rosa Maria Delor i Muns 335-348
Evocació humana de Salvador Espriu en el desè aniversari de la seva mort PDF
Alexis Eudald Solà 349-364
Miquel Dolç: un record i un homentge PDF
Josep Romeu i Figueras 365-373
L'utilità del credere PDF
Lidia Storoni Mazzolani 375-389
Un Parsifal litúrgico bizantino PDF
Juan Nadal Cañellas 391-400
La qüestió de la llengua a Grècia i a Catalunya: possibles paral·lelismes PDF
Josep M. Bernal 401-426
Esiste una "cosciencia lessicografica" in Giovanni Miranda? PDF
Maria Carreras i Goicoechea 427-446
Una canço de Bernart de Ventadorn de l'any 1147 PDF
Martí de Riquer 447-450
Vida corporativa. Curs 1992-1993 PDF
451-454