Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1998: Vol.: 46 (1997-1998)

Vol.: 46 (1997-1998)

Articles

Restes codicològiques del més antic manuscrit de Jaufré amb algunes consideracions sobre aquesta novel·la provençal PDF
Jesús Alturo i Perucho 9-22
La Imagen del mercader medieval PDF
Jaume Aurell Cardona 23-44
Documentació medieval en català. Comarques de Ponent PDF
Antoni Bach i Riu 45-92
Leonor de Aragón, una catalana en Castilla: consideraciones sobre la repetición en la historia PDF
José Enrique Ruiz-Domènec 93-111
Alfonso V de Aragón y sus tierras en el área represiva del "directum" PDF
Jesús Lalinde Abadía 113-133
La desaparición de Morgana: de Tirant lo Blanch (1490) y Amadís de Gaula (1508) a Tyrant le Blanch (1737) PDF
Rafael Manuel Mérida Jiménez 135-156
Nuevos datos sobre la raça del maestro Bernardo Pérez de Chinchón PDF
Joaquim Parellada 157-198
A propósito de Déu vos salve, Verge imperial, un canto monódico del Misterio de Elche PDF
Mª Carmen Gómez Muntané 199-212
Els treballs filològics de l'acadèmic Josep de Bastero PDF
Francesc Feliu i Torrent 213-244
El archivo Buenaventura Carlos Aribau de la Universidad de Málaga PDF
Patricia Zambrana Moral 245-285
L'obra poètica de Butinyà, home de lletres de la Renaixença PDF
Júlia Butinyà i Jiménez 287-319
Tessalònica 1997: any d'exposicions PDF
Alexis Eudald Solà 321-344
Noves dades sobre el Sagramentari de Ripoll PDF
Miquel dels Sants Gros i Pujol 347-355
Miquel Batllori, medievalista PDF
Mireia Cabré 357-373
Sobre el vers 19 de l'alba de Cerverí de Girona PDF
Maria Reina Bastardas i Rufat 375-387
L'astrònom Pere Gilbert en les obres d'Eiximenis PDF
Sergi Gascón Urís 389-396
Miquel Batllori: del Renaixement a la Il·lustració PDF
Antoni Lluís Moll Benejam 397-414
Vida corporativa : curs 1996-1997 PDF
417-424
MARTÍ AURELL i CARDONA. Les noces del comte: matrimoni i poder a Catalunya (785-1213). (Barcelona,1998) PDF
Xavier Gil i Roman 427-434
RAMON BORRÀS. Subirachs, medalles. (Barcelona, 1997) PDF
Eduard Ripoll Perelló 434-436
GUTIERRE DÍAZ DE GAMES. El Victorial (Salamanca, 1997) PDF
José Enrique Ruiz-Domènec 436-437
JOSEP M. MUÑOZ I LLORET. Jaume Vicens i Vives. Una biografia intel·lectual. (Barcelona, 1997) PDF
Antoni Soto i Arqués 437-441