Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2008: Vol.: 51 (2007-2008)

Vol.: 51 (2007-2008)

Articles

Jaume Caresmar i les fonts històriques de l’Església catalana PDF
Paul H. Freedman, Flocel Sabaté 14-38
Els arxius de la Diputació del General de Catalunya. Un recorregut PDF
Glòria López de la Plaza 39-74
Francesc Eiximenis i el secret nacional de les Ordinacions de la Cort del rei Pere el Cerimoniós PDF
Curt Wittlin 75-90
Francesc Eiximenis al segle xvii: la presència del Crestià en los Discursos históricos de Rafael Cervera PDF
Daniel Genís Mas 91-127
La dama com a objecte de l’amor espiritual en la poesia d'Ausiàs March PDF
Marion Coderch 129-143
El Sermó Patriòtic d’Onofre Manescal (1597/1602) PDF
Lurdes Estruch 145-197
Ediciones e historia textual del Libro de los secretos de agricultura de Miguel Agustín PDF
Luis Pablo Núñez 199-223
Un nuevo códice quevedesco en la Real Academia de Buenas Letras PDF
Ramón Valdés Gázquez 225-237
Jerónimo de Courbes, mercader de libros PDF
Mercedes Agulló y Cobo 239-261
La família Portell, del Consell Reial a la Reial Acadèmia PDF
Pere Molas Ribalta 263-281
El inicio del taller de fundición de tipos del convento de los carmelitas de Barcelona PDF
Jaime Moll 283-288
De la censura a l’elogi. Sobre alguns dictàmens positius de la censura eclesiàstica de la cúria del bisbat de Barcelona i els seus autors PDF
Jesús Alturo i Perucho 289-326
Epistolari de Josep Maria López Picó i Marià Manent amb Fidel S. Riu i Dalmau PDF
M. Carmen Riu de Martín 327-396
El Congrés Internacional d’Ex-libris i les sigles Barcelona PDF
Maria Carme Illa i Munné 397-414
Próspero de Bofarull y Mascaró PDF
Carlos López Rodríguez 417-426
Notes per a una història de la noblesa a Catalunya PDF
Josep Fernández Trabal 427-449
Impresoras hispanoamericanas: un estado de la cuestión PDF
Marina Garone Gravier 451-471
La actividad de Antonio Bergnes de las Casas en la Academia de Buenas Letras. Edición del Discurso sobre la índole de la lengua griega antigua y el estado actual de la Grecia Moderna PDF
José Martínez Gázquez 473-490
Presentació de la Bibliografia del Dr. Guillem Díaz-Plaja PDF
Luisa Cotoner Cerdó 491-500
Vida Corporativa PDF
Josep Massot i Muntaner 503-515
MIRET I SANS, Joaquim. Les Cases de Templers i Hospitalers a Catalunya. Aplec de notes i documents històrics (Lleida, 2006) PDF
Josep Serrano Daura 519-522
BARRERO GARCIA, Ana María. La “Glosa Magna” de Gregorio López (sobre la doctrina de la guerra justa en el siglo XVI (México, 2005) PDF
Josep Serrano Daura 522-526
VILADAMOR, Antoni. Història general de Catalunya. Eulàlia Miralles, ed.(Barcelona, 2007) PDF
Albert Rossich 527-530
El teatre català dels orígens al segle XVIII, edició a cura d'Albert Rossich, Antoni Serrà Campins i Pep Valsalobre. (Kassel, 2001) PDF
Jordi Sala 530-534
RAMIS I RAMIS, Joan. Arminda (Bellcaire d’Empordà, 2006) PDF
Mireia Campabadal i Bertran 534-541