Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2008: Vol.: 51 (2007-2008)

Vol.: 51 (2007-2008)

Articles

Jaume Caresmar i les fonts històriques de l’Església catalana (p. 14-38)
Paul H. Freedman, Flocel Sabaté
PDF
 
Els arxius de la Diputació del General de Catalunya. Un recorregut (p. 39-74)
Glòria López de la Plaza
PDF
 
Francesc Eiximenis i el secret nacional de les Ordinacions de la Cort del rei Pere el Cerimoniós (p. 75-90)
Curt Wittlin
PDF
 
Francesc Eiximenis al segle xvii: la presència del Crestià en los Discursos históricos de Rafael Cervera (p. 91-127)
Daniel Genís Mas
PDF
 
La dama com a objecte de l’amor espiritual en la poesia d'Ausiàs March (p. 129-143)
Marion Coderch
PDF
 
El Sermó Patriòtic d’Onofre Manescal (1597/1602) (p. 145-197)
Lurdes Estruch
PDF
 
Ediciones e historia textual del Libro de los secretos de agricultura de Miguel Agustín (p. 199-223)
Luis Pablo Núñez
PDF
 
Un nuevo códice quevedesco en la Real Academia de Buenas Letras (p. 225-237)
Ramón Valdés Gázquez
PDF
 
Jerónimo de Courbes, mercader de libros (p. 239-261)
Mercedes Agulló y Cobo
PDF
 
La família Portell, del Consell Reial a la Reial Acadèmia (p. 263-281)
Pere Molas Ribalta
PDF
 
El inicio del taller de fundición de tipos del convento de los carmelitas de Barcelona (p. 283-288)
Jaime Moll
PDF
 
De la censura a l’elogi. Sobre alguns dictàmens positius de la censura eclesiàstica de la cúria del bisbat de Barcelona i els seus autors (p. 289-326)
Jesús Alturo i Perucho
PDF
 
Epistolari de Josep Maria López Picó i Marià Manent amb Fidel S. Riu i Dalmau (p. 327-396)
M. Carmen Riu de Martín
PDF
 
El Congrés Internacional d’Ex-libris i les sigles Barcelona (p. 397-414)
Maria Carme Illa i Munné
PDF
 
Próspero de Bofarull y Mascaró (p. 417-426)
Carlos López Rodríguez
PDF
 
Notes per a una història de la noblesa a Catalunya (p. 427-449)
Josep Fernández Trabal
PDF
 
Impresoras hispanoamericanas: un estado de la cuestión (p. 451-471)
Marina Garone Gravier
PDF
 
La actividad de Antonio Bergnes de las Casas en la Academia de Buenas Letras. Edición del Discurso sobre la índole de la lengua griega antigua y el estado actual de la Grecia Moderna (p. 473-490)
José Martínez Gázquez
PDF
 
Presentació de la Bibliografia del Dr. Guillem Díaz-Plaja (p. 491-500)
Luisa Cotoner Cerdó
PDF
 
Vida Corporativa (p. 503-515)
Josep Massot i Muntaner
PDF
 
MIRET I SANS, Joaquim. Les Cases de Templers i Hospitalers a Catalunya. Aplec de notes i documents històrics (Lleida, 2006) (p. 519-522)
Josep Serrano Daura
PDF
 
BARRERO GARCIA, Ana María. La “Glosa Magna” de Gregorio López (sobre la doctrina de la guerra justa en el siglo XVI (México, 2005) (p. 522-526)
Josep Serrano Daura
PDF
 
VILADAMOR, Antoni. Història general de Catalunya. Eulàlia Miralles, ed.(Barcelona, 2007) (p. 527-530)
Albert Rossich
PDF
 
El teatre català dels orígens al segle XVIII, edició a cura d'Albert Rossich, Antoni Serrà Campins i Pep Valsalobre. (Kassel, 2001) (p. 530-534)
Jordi Sala
PDF
 
RAMIS I RAMIS, Joan. Arminda (Bellcaire d’Empordà, 2006) (p. 534-541)
Mireia Campabadal i Bertran
PDF