Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona

ISSN paper: 0210-7481

El Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona és una publicació de la Reial Acadèmia de Bones Lletres que ha tingut diverses etapes i interrupcions. Del 1931 al 1936 aparagué sota el títol en català Butlletí de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. La publicació fou interrompuda del 1936 fins el 1944, any en què tornà a aparèixer sota el títol en castellà. A partir del 2005 torna a publicar-se en català.

2010: Vol.: 52 (2009-2010)


2010:Vol. 52 (2009-2010)