Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Inventaris [I]

Josep Maria Roca

Resum


Com a testimonis de vida ciutadana del s. XIV i inicis del XV i com a deus de lèxic català, l'autor ens presentarà (en 6 sucessives publicacions amb aquest títol) els Inventaris dels Girgós, de Dòna Estephania de Carroç de Mur y d'Arbolea i de dòna Joana de Navel.
I- Inventari fet l'any 1389, dels bens del ciutadà barceloní mossen Pere Girgós, qui, segons un Padró de Fogatges, tenia son alberch en lo carrer del Regomir

Text complet: PDF