Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2009

Consultes
Vint-i-cinc anys d'automatització de biblioteques a Catalunya = Veinticinco años de automatización de bibliotecas en Cataluña = Twenty-five years of library automation in Catalonia
Lluís M. Anglada i de Ferrer
62
Els fons i les col·leccions d'arxiu a les biblioteques: models per al seu control i accés = Los fondos y las colecciones de archivo en las bibliotecas: modelos para su control y acceso
Assumpció Estivill Rius
30
La web de la biblioteca com a aparador de la biblioteca física: anàlisi de les webs de les biblioteques públiques catalanes = La web de la biblioteca como escaparate de la biblioteca física: análisis de las webs de las bibliotecas públicas catalanas
Amparo Frías Castillo, Magdalena Lorente Martínez
28
Més enllà de la usabilitat: característiques mínimes exigibles per a les interfícies de bases de dades web = Más allá de la usabilidad: características mínimas exigibles para las interfaces de bases de datos web
Luis Rodríguez Yunta, Elea Giménez Toledo
25
Descripció i accés en el segle XXI = 21st Century Description and Access
Roy Tennant
22
Coneixent millor els cercadors = Conociendo mejor los buscadores
Isidro F. Aguillo Caño
21
Avaluació de la satisfacció dels usuaris de les biblioteques públiques
Toni Feliu, Jordi Permanyer i Bastardas
21
Passat, present i futur del Web 2.0 en serveis d'informació digital = Pasado, presente y futuro de la Web 2.0 en servicios de información digital
Jorge Serrano Cobos
20
Aportacions per a una bibliografia de l'exili republicà català, valencià i balear als Estats Units d'Amèrica
Lluís Agustí Ruiz
20
Com podem aplicar les TIC a la biblioteca? Què podem fer amb pocs recursos i una mica d'imaginació?
Francesc Carnerero Gámiz, Àlex Yoldi, Javier Clavero Campos
18
Quan ni Internet serveix: les velles eines al servei dels nous productes
Lluís Quintana Trias
17
Les biblioteques universitàries i el suport a la recerca
Anna Rovira Fernández
17
Accés obert, autoarxiu, repositoris i declaració de Barcelona
Lluís M. Anglada i de Ferrer
17
El treball professional de bibliotecaris i documentalistes en el segle XXI=La labor profesional de bibliotecarios y documentalistas en el siglo XXI
Susan Aramayo
17
Visibilitat en el web dels centres de recursos per a l'aprenentatge i la investigació (CRAI) a les biblioteques universitàries = Visibilidad en la web de los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) en las bibliotecas universit
José Luis Herrera Morillas
16
Els plans municipals de biblioteques: contextualització i situació a Catalunya = Los planes municipales de bibliotecas: contextualización y situación en Cataluña
Ester Omella i Claparols, Jordi Permanyer i Bastardas, Lourdes Reyes i Camps
16
Les llicències de Creative Commons a l'Estat espanyol
Ignasi Labastida i Juan
16
Les biblioteques universitàries i la gestió de la informació en l'entorn digital: diverses consideracions per a dipòsits digitals
Alicia López Medina, Luis Zorita Vicente
15
La Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Neus Verger Arce
15
DSpace: aspectes rellevants d'ús per a gestors de la informació i la documentació
Josep Manuel Rodríguez Gairín, Andreu Sulé Duesa
14
El camí a Europa: els serveis d'aprenentatge i recerca a les biblioteques de la UPC
Laia Alonso Cortina, Consol García Gómez, Marta López Vivancos, Anna Rovira Fernández, Sílvia Sunyer i Lázaro
14
Perfils professionals i gestió per competències a les biblioteques públiques
Lluís Salvador Ugalde
14
Els dipòsits electrònics cooperatius de la Biblioteca Digital de Catalunya
Lluís M. Anglada i de Ferrer, Sandra Reoyo Tudó, Joan Cambras Pajarols, Ricard de la Vega
14
El servei d'accés a recursos electrònics a la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes = El servicio de acceso a recursos electrónicos en la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes
Yolanda de la Iglesia Sánchez, Laura Pérez Rodríguez
14
Els blocs en el nou model educatiu universitari: possibilitats i iniciatives = Los blogs en el nuevo modelo educativo universitario: posibilidades e iniciativas
Miguel Ángel Marzal García-Quismondo, María Jesús Butera Fajardo
13
NextLib: un sistema de programari basat en ontologies per a la consulta automàtica d'OPAC des de llocs web especialitzats
Lledó Felip Vidal, Enrique Orduña Malea
13
Bibliografia espanyola en Biblioteconomia i Documentació (1990-1995)
Amadeu Pons
13
Greenstone: distribució de col·leccions digitals
María-José Sola-Martínez
13
L'aplicació dels estudis de satisfacció d'usuaris a la biblioteca universitària: el cas de les universitats catalanes = La aplicación de los estudios de satisfacción de usuarios en la biblioteca universitaria: el caso de las universidades catalan
Carina Rey Martín
12
Una visió futurista de la gestió del coneixement i de la informació
Susan McKnight
12

«Els 30 articles més consultats al 2010 Els 30 articles més consultats al 2008 »