Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2007

Consultes
Els representants de la lectura: un model que dóna oportunitats a persones amb limitacions per a la lectura
Centrum för Lättläst (Centre per a la Lectura Fàcil)
52
Passat, present i futur del Web 2.0 en serveis d'informació digital = Pasado, presente y futuro de la Web 2.0 en servicios de información digital
Jorge Serrano Cobos
47
L'apassionant món del dret d'autor? = ¿El apasionante mundo del derecho de autor?
Patricia Riera Barsallo
22
L'accessibilitat a la informació en les biblioteques públiques: directrius per garantir la integració = La accesibilidad a la información en las bibliotecas públicas: directrices para garantizar la integración
José Ángel Martínez Usero
20
Cinquanta idees per sorprendre des de la biblioteca pública = Cincuenta ideas para sorprender desde la biblioteca pública
Carme Fenoll Clarabuch, Ciro Llueca Fonollosa
17
Un estranger m'ha revelat la meva estrangeria
Jordi Artigal Valls
17
Directrius per millorar l'accessibilitat als recursos electrònics en els serveis d'informació públics = Directrices para mejorar la accesibilidad a los recursos electrónicos en los servicios de información públicos
José Ángel Martínez Usero
16
"Nascuts per llegir": un projecte per promoure la lectura des del primer mes de vida
Meritxell Trullàs
15
García Melero, Luis Ángel; García Camarero, Ernesto. Automatización de bibliotecas
Assumpció Estivill Rius
14
Vint-i-cinc anys d'automatització de biblioteques a Catalunya = Veinticinco años de automatización de bibliotecas en Cataluña = Twenty-five years of library automation in Catalonia
Lluís M. Anglada i de Ferrer
12
Els serveis personalitzats d'informació d'actualitat dels mitjans de comunicació espanyols per Internet = Los servicios personalizados de información de actualidad de los medios de comunicación españoles a través de Internet
Amparo Frías Castillo
11
Les Biblioteques Municipals de Sabadell a Internet
Anna Bröll Nadal, Marta Cano Vers, Carme Rodríguez Piñeiro
11
L'ús i la satisfacció dels usuaris de les biblioteques públiques en municipis de més de 30.000 habitants
Ramon Arbós, Toni Feliu
10
El món esdevé una biblioteca = The world becomes a library
Ragnar Audunson
10
Un cop creats, què? El futur dels dipòsits institucionals = First we build them, then what?: the future of institutional repositories
Carol Hixson
10
Els catàlegs i inventaris en la història del llibre i de les biblioteques = Los catálogos e inventarios en la historia del libro y de las bibliotecas
Concepción Rodríguez Parada
9
La web de la biblioteca com a aparador de la biblioteca física: anàlisi de les webs de les biblioteques públiques catalanes = La web de la biblioteca como escaparate de la biblioteca física: análisis de las webs de las bibliotecas públicas catalanas
Amparo Frías Castillo, Magdalena Lorente Martínez
9
Selecció de fonts en línia sobre història de l'art i arquitectura
Ramon Soler i Fabregat
9
Selecció de recursos en línia sobre immigració
Guifré Miquel i Fageda
8
Informe de la taula rodona "Bibliotecas públicas y cómic: estado de la cuestión" (Barcelona, 19 d'abril de 2007) = Informe de la mesa redonda "Bibliotecas públicas y cómic: estado de la cuestión" (Barcelona, 19 de abril de 2007)
Ana Martínez-Reina
8
La figura del consultor a empreses del sector tecnològic: oportunitats d'ocupació per als titulats en BiD
Mercè Porras Serrano
8
Accions i reflexions en l'organització d'un arxiu monàstic: el monestir de Sant Benet de Montserrat
Núria Jornet i Benito
8
L'ensenyament de la Biblioteconomia a Barcelona: de l'Escola a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació = La enseñanza de la Biblioteconomía en Barcelona: de la Escola a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Concepción Rodríguez Parada
7
Esporgar: per què, com i quan
Aurora Vall Casas
7
La biblioteca: el motor de la seva pròpia història
Josep Maria Busquets i Fontanals
7
Inserció laboral dels titulats en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona
Àngel Borrego Huerta, Maite Comalat, Assumpció Estivill Rius
7
El paper de la Biblioteca de Catalunya en la política bibliotecària de Catalunya
Dolors Lamarca
7
Les biblioteques universitàries i el suport a la recerca
Anna Rovira Fernández
7
El procés d'elaboració d'una norma de descripció arxivística: la NODAC definitiva i actualitzada. Segona part
María Elvira y Silleras
7
Tecnologia, documentació i saber
Miquel Barceló i Roca
7

«Els 30 articles més consultats al 2008 Els 30 articles més consultats al 2006 »