Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2004: Núm.: 13

Núm.: 13

Tribuna

Breu història de l’ètica de la informació = A brief history of information ethics Text complet
Thomas Froehlich

Articles

Conflictes ètics en la gestió de la informació: una mirada des de la deontologia professional Text complet
Maria Rosa Buxarrais Estrada
L’ensenyament de l’ètica i la deontologia de la informació en els estudis universitaris de biblioteconomia i documentació = La enseñanza de la ética y deontología de la información en los estudios universitarios de biblioteconomía y documentac Text complet
Margarita Pérez Pulido
El Codi deontològic dels arxivers catalans Text complet
Alfred Garcia i Puig
Auditoria operativa: reflexions sobre l’ètica del procés i aproximació deontològica Text complet
Delfí Cosialls i Pueyo
L’automatització de tesaurus i la seva utilització en el web semàntic = Automatización de tesauros y su utilización en la web semántica Text complet
José Ramón Pérez Agüera
Més enllà de la usabilitat: característiques mínimes exigibles per a les interfícies de bases de dades web = Más allá de la usabilidad: características mínimas exigibles para las interfaces de bases de datos web Text complet
Luis Rodríguez Yunta, Elea Giménez Toledo
La formació permanent del professional de la informació a Catalunya = La formazione permanente del professionista dell’informazione in Catalogna Text complet
Patrizia Ponzoni
Escriure (correctament) per al web Text complet
Miquel Centelles Velilla

Experiències

La Biblioteca de la Corporació Sanitària Parc Taulí Text complet
Marcos Antonio Catalán Vega
La Biblioteca Valenciana, una biblioteca nacional valenciana Text complet
Nicolás Bas Martín
Art pop i curtmetratges a una biblioteca penitenciària: tallers de dinamització cultural a la Biblioteca del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona Text complet
Laia Castell Padilla, Josep M. Pallisé Carreté, Núria Pedrola i Guillén, Cristina Tomàs i Humbert, Lola Burgos Oliván

Textos normatius

Directrius de procediment per orientar el comportament dels proveïdors de serveis de referència i d'informació Text complet

Informació d'activitats

Memòria d'activitats de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació: curs 2003-04 Text complet
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Memòria de docència i recerca del Departament de Biblioteconomia i Documentació: curs 2003-04 Text complet
Universitat de Barcelona. Departament de Biblioteconomia i Documentació
Informe de la Jornada sobre Deontologia Professional (Barcelona, 15 de juny de 2004) Text complet
Sílvia Sunyer i Lázaro
Informe del World Library and Information Congress: 70th IFLA General Conference and Council (Buenos Aires, 21-28 d'agost de 2004). Aspectes generals del congrés i informe de les activitats dels comitès permanents de les seccions de Catalogació i d'E Text complet
Assumpció Estivill Rius

Ressenyes

Recull de recursos electrònics de codis d'ètica de biblioteques i bibliotecaris Text complet
Nora Vela
Selecció de fonts en línia sobre història de l'art i arquitectura Text complet
Ramon Soler i Fabregat
La revista Biblioteconomía (1944-1976) o com l'anàlisi del contingut i els llenguatges documentals interessaven als professionals de l'època Text complet
Aurora Vall Casas