Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2004: Núm.: 13

Núm.: 13

Tribuna

Breu història de l’ètica de la informació = A brief history of information ethics
Thomas Froehlich
HTML
 

Articles

Conflictes ètics en la gestió de la informació: una mirada des de la deontologia professional
Maria Rosa Buxarrais Estrada
HTML
 
L’ensenyament de l’ètica i la deontologia de la informació en els estudis universitaris de biblioteconomia i documentació = La enseñanza de la ética y deontología de la información en los estudios universitarios de biblioteconomía y documentac
Margarita Pérez Pulido
HTML
 
El Codi deontològic dels arxivers catalans
Alfred Garcia i Puig
HTML
 
Auditoria operativa: reflexions sobre l’ètica del procés i aproximació deontològica
Delfí Cosialls i Pueyo
HTML
 
L’automatització de tesaurus i la seva utilització en el web semàntic = Automatización de tesauros y su utilización en la web semántica
José Ramón Pérez Agüera
HTML
 
Més enllà de la usabilitat: característiques mínimes exigibles per a les interfícies de bases de dades web = Más allá de la usabilidad: características mínimas exigibles para las interfaces de bases de datos web
Luis Rodríguez Yunta, Elea Giménez Toledo
HTML
 
La formació permanent del professional de la informació a Catalunya = La formazione permanente del professionista dell’informazione in Catalogna
Patrizia Ponzoni
HTML
 
Escriure (correctament) per al web
Miquel Centelles Velilla
HTML
 

Experiències

La Biblioteca de la Corporació Sanitària Parc Taulí
Marcos Antonio Catalán Vega
HTML
 
La Biblioteca Valenciana, una biblioteca nacional valenciana
Nicolás Bas Martín
HTML
 
Art pop i curtmetratges a una biblioteca penitenciària: tallers de dinamització cultural a la Biblioteca del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona
Laia Castell Padilla, Josep M. Pallisé Carreté, Núria Pedrola i Guillén, Cristina Tomàs i Humbert, Lola Burgos Oliván
HTML
 

Textos normatius

Directrius de procediment per orientar el comportament dels proveïdors de serveis de referència i d'informació
HTML
 

Informació d'activitats

Memòria d'activitats de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació: curs 2003-04
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
HTML
 
Memòria de docència i recerca del Departament de Biblioteconomia i Documentació: curs 2003-04
Universitat de Barcelona. Departament de Biblioteconomia i Documentació
HTML
 
Informe de la Jornada sobre Deontologia Professional (Barcelona, 15 de juny de 2004)
Sílvia Sunyer i Lázaro
HTML
 
Informe del World Library and Information Congress: 70th IFLA General Conference and Council (Buenos Aires, 21-28 d'agost de 2004). Aspectes generals del congrés i informe de les activitats dels comitès permanents de les seccions de Catalogació i d'E
Assumpció Estivill Rius
HTML
 

Ressenyes

Recull de recursos electrònics de codis d'ètica de biblioteques i bibliotecaris
Nora Vela
HTML
 
Selecció de fonts en línia sobre història de l'art i arquitectura
Ramon Soler i Fabregat
HTML
 
La revista Biblioteconomía (1944-1976) o com l'anàlisi del contingut i els llenguatges documentals interessaven als professionals de l'època
Aurora Vall Casas
HTML