Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2000: Núm.: 5

Núm.: 5

Tribuna

Les indústries culturals a Catalunya
Vicenç Llorca
HTML
 

Articles

Tipologia documental citada en tesis doctorals d'informàtica: bases empíriques per a la gestió equilibrada de col·leccions=Tipología documental citada en tesis doctorales de informática: bases empíricas para la gestión equilibrada de colecciones
Cristóbal Urbano Salido
HTML
 
L'aplicació de les tecnologies de la informació als arxius catalans
Remei Perpinyà i Morera
HTML
 
Els programes de Fonts i serveis d'informació a les escoles nord-americanes de Biblioteconomia i Documentació=Los programas de Fuentes y servicios de información en las escuelas norteamericanas de Biblioteconomía y Documentación
Miquel Centelles Velilla
HTML
 
1989-1999: deu anys d'informatització de la Xarxa de Biblioteques
Núria Pi i Vendrell
HTML
 

Experiències

ASP en biblioteques i centres de documentació: publicació d'una base de dades Microsoft Access al web = ASP en bibliotecas y centros de documentación: publicación de una base de datos Microsoft Access en el web
Josep Manuel Rodríguez Gairín
HTML
 
La docència en arxivística a la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona
Núria Jornet i Benito, Anna Rubió i Rodon
HTML
 
Projecte d'integració del catàleg automatitzat de la Biblioteca de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona al catàleg col·lectiu de les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya
Mercè Mestre i Vidal
HTML
 
La Secció de Gestió i Màrqueting de l'IFLA
Àngels Massísimo i Sánchez de Boado
HTML
 

Textos normatius

Manifest de la biblioteca escolar
Michel Zylbergerg
HTML
 

Informació d'activitats

Memòria d'activitats de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació: curs 1999-2000
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
HTML
 
Memòria de docència i recerca de la Unitat Departamental de Biblioteconomia i Documentació: curs 1999-2000
Universitat de Barcelona. Departament de Biblioteconomia i Documentació
HTML
 
De l'escriptura manual a la impressió: instruments i materials per a la fixació de textos i imatges en els suports documentals
Mònica (Baró Llambias) Baró
HTML
 
Informe sobre la V Jornada d'Estudi i Debat (Barcelona, 30 de maig de 2000): "Fons privats en arxius públics"
Núria Jornet i Benito, Anna Rubió i Rodon
HTML
 
Informe de la 66a IFLA General Conference (Jerusalem, agost de 2000)
Assumpció Estivill Rius
HTML
 
Informe de la SLA Global 2000 (Brighton, octubre 2000): "The information age: challenges and opportunities"
Alice Keefer Riva
HTML
 
Informe sobre les VII Jornadas Españolas de Documentación, FESABID 2000 (Bilbao, 1921 d'octubre de 2000)
Amadeu Pons
HTML
 

Ressenyes

Recursos web per a les adquisicions
Josep Turiel
HTML