Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2000: Núm.: 5

Núm.: 5

Tribuna

Les indústries culturals a Catalunya Text complet
Vicenç Llorca

Articles

Tipologia documental citada en tesis doctorals d'informàtica: bases empíriques per a la gestió equilibrada de col·leccions=Tipología documental citada en tesis doctorales de informática: bases empíricas para la gestión equilibrada de colecciones Text complet
Cristóbal Urbano Salido
L'aplicació de les tecnologies de la informació als arxius catalans Text complet
Remei Perpinyà i Morera
Els programes de Fonts i serveis d'informació a les escoles nord-americanes de Biblioteconomia i Documentació=Los programas de Fuentes y servicios de información en las escuelas norteamericanas de Biblioteconomía y Documentación Text complet
Miquel Centelles Velilla
1989-1999: deu anys d'informatització de la Xarxa de Biblioteques Text complet
Núria Pi i Vendrell

Experiències

ASP en biblioteques i centres de documentació: publicació d'una base de dades Microsoft Access al web = ASP en bibliotecas y centros de documentación: publicación de una base de datos Microsoft Access en el web Text complet
Josep Manuel Rodríguez Gairín
La docència en arxivística a la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona Text complet
Núria Jornet i Benito, Anna Rubió i Rodon
Projecte d'integració del catàleg automatitzat de la Biblioteca de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona al catàleg col·lectiu de les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya Text complet
Mercè Mestre i Vidal
La Secció de Gestió i Màrqueting de l'IFLA Text complet
Àngels Massísimo i Sánchez de Boado

Textos normatius

Manifest de la biblioteca escolar Text complet
Michel Zylbergerg

Informació d'activitats

Memòria d'activitats de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació: curs 1999-2000 Text complet
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Memòria de docència i recerca de la Unitat Departamental de Biblioteconomia i Documentació: curs 1999-2000 Text complet
Universitat de Barcelona. Departament de Biblioteconomia i Documentació
De l'escriptura manual a la impressió: instruments i materials per a la fixació de textos i imatges en els suports documentals Text complet
Mònica (Baró Llambias) Baró
Informe sobre la V Jornada d'Estudi i Debat (Barcelona, 30 de maig de 2000): "Fons privats en arxius públics" Text complet
Núria Jornet i Benito, Anna Rubió i Rodon
Informe de la 66a IFLA General Conference (Jerusalem, agost de 2000) Text complet
Assumpció Estivill Rius
Informe de la SLA Global 2000 (Brighton, octubre 2000): "The information age: challenges and opportunities" Text complet
Alice Keefer
Informe sobre les VII Jornadas Españolas de Documentación, FESABID 2000 (Bilbao, 1921 d'octubre de 2000) Text complet
Amadeu Pons

Ressenyes

Recursos web per a les adquisicions Text complet
Josep Turiel