Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2013: Num. 31

Num. 31

El número està dedicat al tema de la qualitat de la informació a internet i ha estat coordinat per Lluís Codina i Rafael Pedraza

Tribuna

La qualitat de la informació al web HTML
Michael Buckland

Articles

Iniciatives de difusió de qualitat a Internet dels museus i les col·leccions museogràfiques de Catalunya HTML
Joan-Isidre Badell, Miquel Térmens
Qualitat dels llocs web turístics oficials de les comunitats autònomes espanyoles HTML
José Fernández Cavia, Sara Vinyals Mirabent, Marina López Pérez
Educació digital i comportament responsable: tractaments de referència per millorar la qualitat de la informació medicosanitària a Internet HTML
Carme Hernández-Rabanal
Els serveis 1.0 i 2.0 a les biblioteques públiques en línia dels municipis de Bizkaia (Euskadi) HTML
María Antonia Ovalle Perandones, Sonia Guardado García
Ús, acceptació i expectatives del llibre electrònic en una biblioteca de recerca HTML
Irene Sofía Romero Otero, Esperanza Iglesias Fernández, Elea Giménez Toledo
La consulta de mapes conceptuals: estudi mitjançant el seguiment de la mirada HTML
Cristòfol Rovira

Experiències i anàlisis

Responsive web design: disseny multidispositiu per millorar l'experiència d'usuari HTML
Daniel González, Mari-Carmen Marcos
Implementació tècnica d'una eina "clica i escolta" al Moodle: prova pilot a la Universitat de Barcelona HTML
Daniel Granados Montells, Mireia Ribera Turró
Estratègies de formació i informació per implantar l'OpenCourseWare a la Universitat de València. Participació dels usuaris potencials en el procés HTML
Lourdes Margaix Fontestad, Aurora González Teruel, M. Francisca Abad García