Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Núm. 39 (2017)

Tribuna

Tercer sector, ètica i compromís social
Lluís Toledano Gaju,
HTML
 
De la postveritat a la postètica
Salvador Alsius
HTML
 

Articles

Anàlisi no tan breu de l'estat actual de l'ètica de la informació: ètica de la ignorància, informació incompleta, falsa i falsejada i altres formes d'engany i incompetència
Thomas J. Froehlich
HTML
 
Els conflictes d'autoria en les revistes del Journal Citation Reports (JCR). Criteris ètics en les revistes d'educació
Jesús Díaz Campo, Francisco Segado Boj
HTML
 
Percepcions del professorat amb relació al plagi dels estudiants universitaris: revisió de la bibliografia
Debora Gottardello, Maria del Mar Pàmies, Mireia Valderde
HTML
 
Sense notícies de corrupció: la informació periodística sobre corrupció en els webs municipals
Mandredi Sánchez Juan Luis, José María Herranz de la Casa, Marta Corcoy Rius, Juan Ignacio Cantero de Julián
HTML
 
La llibertat intel·lectual com a dret humà: la funció de les biblioteques en una societat democràtica
Valerie Nye
HTML
 
Ètica de la informació mèdica en la indústria farmacèutica: recomanacions a partir de la primera "Guía de buenas prácticas de información médica en la industria farmacéutica española"
Mónica Rojo, Elena Guardiola
HTML
 

Experiències i anàlisis

Bones pràctiques a les biblioteques de la UAB per evitar el plagi
Marina Carbonell Ferrando
HTML
 
Deu propostes per a evitar el plagi entre els estudiants universitaris
Damià Gil Cano, Brigit Nonó Rius, Isabel Planas Campistol
HTML
 
Qüestions ètiques per a la recerca en ciències socials. Context internacional i català, i experiència i protocol de treball amb els equips de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
Pablo Gómez Domínguez
HTML
 
Preservació digital distribuïda: lliçons d'experiències internacionals
Leija David, Miquel Térmens i Graells
HTML