Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2015: Núm. 34

Núm. 34

El número està dedicat al tema de les dades i ha estat coordinat pel Dr. Julià Minguillón

Tribuna

Dades, informació, coneixement: saviesa?
Julià Minguillón
HTML
 

Articles

Periodisme de dades, infografia i visualització de la informació: un estudi de El País, El Mundo, Marca i El Correo
Víctor Herrero Solana, Ana María Rodríguez Domíngue
HTML
 
Gestionar dades en situacions d'emergència. Estudi del cas dels focs de l'Alt Empordà a Catalunya
Eva Ortoll Espinet, Montserrat Garcia Alsina, Agustí Canals
HTML
 
Quantificar-se per viure a través de les dades: les dades massives (big data) aplicades a l'àmbit personal
Aina Giones Valls, Ferran Giones
HTML
 
Les multituds intel·ligents (smart mobs) com a generadores de dades massives (big data): la intel·ligència col·lectiva al servei de la innovació social
Sandra Sanz Martos, Sílvia Martínez Martínez, Pablo Lara Navarra
HTML
 
Competència informacional en Traducció: anàlisi dels hàbits dels estudiants universitaris en la consulta i l'ús de fonts d'informació
Pilar Cid Leal, Remei Perpinyà Morera
HTML
 
Les biblioteques en la premsa diària: el cas espanyol
Anna Galluzzi
HTML
 
Notes sobre la difusió del venturós pelegrí als segles xviii–xix. Tres edicions barcelonines més una altra d'impresa a Lleida
Joan Mahiques Climent
HTML
 

Experiències i anàlisis

Metadades de dades obertes: estudi de cas a l'Uruguai
Silvana Temesio
HTML
 
Arxius documentals en publicitat: Centro Documental para la Conservación del Patrimonio Publicitario Español (Publidocnet)
Juan Carlos Marcos Recio, Juan Miguel Sánchez Vigil, María Olivera Zalduar
HTML
 

Recursos

Eines d'anàlisi de dades bibliogràfiques i construcció de mapes de coneixement: Bibexcel i Pajek
Alicia García García, Alberto Pardo Ibáñez, Antonia Ferrer Sapena, Fernanda Peset Mancebo, Luís Millán González Moreno
HTML
 
Schema.org, la millora de la visualització dels resultats en els cercadors i molt més
Andreu Sulé Duesa
HTML