Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Mesurament de l'ús i l'impacte de documents distribuïts a través de dipòsits institucionals

José Manuel Barrueco Cruz

Resum


Un dels reptes que es plantegen els dipòsits institucionals és demostrar i quantificar amb dades objectives que els treballs disponibles en obert se citen i s'utilitzen més que la resta. Alguns dipòsits ja inclouen anàlisis d'ús dels seus documents. També existeixen projectes en l'àmbit internacional dedicats a l'elaboració d'índexs de citacions. De moment, aquestes iniciatives són aïllades. Per obtenir una avaluació precisa cal integrar els resultats de diferents institucions i disciplines tendents a obtenir indicadors globals que permetin la comparació entre autors, institucions, etc. En aquest treball es presenta una proposta d'arquitectura destinada a permetre la recopilació, la distribució i l'agregació de les dades necessàries per mesurar l'ús i l'impacte dels treballs emmagatzemats en dipòsits institucionals.

Text complet: HTML