Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La mobilitat internacional d'estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona en el marc del programa Erasmus: perspectiva i valoració

M. Teresa Barrios Cerrejón, Amadeu Pons, Núria Segura

Resum


Es revisa la participació de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona en el programa Erasmus, des de 1993. Es constata la baixa participació de l'alumnat. S'exposen els resultats d'un estudi fet el maig de 2007 entre l'alumnat de la Facultat, amb el qual es pretén analitzar el grau de coneixement que els estudiants tenen del programa Erasmus i la valoració que en fan. L'objectiu final de l'estudi és identificar accions que afavoreixin una participació més gran dels estudiants en aquest programa. Tot i que la gran majoria d'alumnes n'han sentit a parlar, el grau de coneixement d'aspectes concrets és relativament baix.

Text complet: HTML