Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Preparant l'evolució: cap a una arquitectura orientada als serveis

Erlend Gutteberg

Resum


BIBSYS té una llarga tradició en la prestació de serveis basats en protocols oberts, com ara z39.50, OpenURL i OAI. Actualment s'està produint un canvi en la demanda d'aquests serveis, tant en l'àmbit del productor com del consumidor. Per això, l'any 2006 BIBSYS va començar el seu projecte en comú amb autoritats noruegues en l'àmbit dels arxius, les biblioteques i els museus. L'objectiu d'aquesta iniciativa es basava en els serveis relacionats amb la prestació i conversió de metadades al format MARC21. Es partiria de les eines OAI, SRU, SRW i serveis web de conversió de metadades.

En estadis inicials del projecte, es va observar clarament que els serveis pensats a la part alta del sistema bibliotecari no proporcionaven ni la flexibilitat ni el contingut necessaris. Per poder satisfer aquestes demandes, calia aplicar canvis estructurals fonamentals en l'estructura del programari. L'objectiu principal raïa en la cerca, la recuperació i la representació de metadades. La manera en què s'ha dissenyat l'arquitectura informàtica facilita la creació de sistemes distribuïts i tolerants a errors. Els components d'aquesta arquitectura no requereixen conèixer ni el tipus de missatge ni els protocols remots que es poden fer servir. D'aquesta manera, es poden utilitzar SOAP, XML-RPC, REST, AJAX, cues de missatge i altres mètodes, els quals poden coexistir en el mateix sistema. A més, això permet l'ús de serveis externs de manera integrada.

Text complet: HTML