Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La integració de la dona en els llenguatges documentals: una utopia necessària en la societat del coneixement = La integración de la mujer en los lenguajes documentales: una utopía necesaria en la sociedad del conocimiento

Blanca Rodríguez Bravo

Resum


En aquest article es duu a terme una aproximació al tractament del gènere en els llenguatges documentals associatius. En primer lloc s’examinen tres llistes d'encapçalaments representatives: la Lista de encabezamientos de materia para las bibliotecas públicas, la Lista de encabezamientos de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC i els Encabezamientos de materia de la Biblioteca Universitaria (Universidad de Sevilla). Pel que fa als tesaurus, s'han seleccionat l'enciclopèdic Tesauro de la Unesco i l'especialitzat Tesauro ISOC de Psicología del CINDOC. Finalment, s’hi presenta el tractament del gènere en dos tesaurus la finalitat principal dels quals és la representació de documents sobre la dona: el català Thesaurus d'història social de la dona i el castellà Tesauro "Mujer". L'estudi s’ha basat en l'anàlisi de les entrades "Hombre/Hombres" i "Mujer/Mujeres" i de les relacions que apareixen sota aquestes entrades. S’hi constata la necessitat d'integrar la dona en igualtat de condicions amb l’home en els llenguatges enciclopèdics.

Text complet: HTML