Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'accessibilitat a la informació en les biblioteques públiques: directrius per garantir la integració = La accesibilidad a la información en las bibliotecas públicas: directrices para garantizar la integración

José Ángel Martínez Usero

Resum


En aquest text s'analitzen la legislació, la normativa i les directrius que existeixen sobre l'accessibilitat a la informació i al coneixement en les unitats d'informació i, en concret, en les biblioteques públiques com a serveis per a tots els usuaris. S'hi sistematitzen les principals directrius que cal considerar a l'hora d'oferir un servei d'informació públic, que inclou principalment: l'accés a les instal·lacions de la biblioteca, la senyalització i l'orientació en el context de la biblioteca, l'accés a la col·lecció i les diferents tipologies de documents, com també la comunicació i transmissió d'informació. El conjunt de directrius aportades pot ser útil a la comunitat bibliotecària per planificar o dissenyar serveis d'informació públics adaptats per a tothom, on es garanteixi l'accés integral a la informació.

Text complet: HTML