Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'ensenyament de Biblioteconomia i Documentació a la Gran Bretanya: una perspectiva general = LIS Education in Britain: an overview

Michael Lowe

Resum


L'article se centra en els estudis de Biblioteconomia i Documentació (BiD) a nivell de graduat i titulat professional, però fa també referència a les estructures de carrera i titulació en conjunt, incloent-hi les disciplines relacionades de gestió de registres i d'arxius. El context és el del departament de BiD de les universitats, i la doble influència del finançament de l'ensenyament superior i les estructures de control de qualitat del Govern, per una banda, i les titulacions i les estructures d'homologació dels organismes professionals, per l'altra. Es descriu la naturalesa dels departaments i el seu personal, incloses les estructures de suport i comunicació. L'article tracta el tipus i nombre d'estudiants, les seves raons per estudiar i els requisits d'accés. Es donen exemples dels nivells d'especialització dels programes disponibles, les estructures troncals o opcionals típiques, els temes estudiats i els mètodes d'ensenyament i avaluació.

Text complet: HTML