Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L’automatització de tesaurus i la seva utilització en el web semàntic = Automatización de tesauros y su utilización en la web semántica

José Ramón Pérez Agüera

Resum


Es presenta una proposta bàsica d'automatització i utilització de tesaurus documentals en entorns distribuïts de recuperació d'informació mitjançant serveis web basats en l'arquitectura RDF (resource description framework o marc de descripció de recursos). Per aquest motiu, es revisen, en primer lloc, les propostes d'etiquetatge descriptiu aparegudes en els últims quatre anys per a la codificació de tesaurus documentals. A continuació, es mostra una arquitectura bàsica d'un servidor de tesaurus implementat en Java. I, finalment, es repassen els diversos protocols de comunicació i d'intercanvi de dades entre aplicacions que es poden usar per implementar aquest servei. El text s'acompanya de l'aplicació informàtica que s'ha desenvolupat.

Text complet: HTML