Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L’ús i la satisfacció dels usuaris de les biblioteques públiques en municipis de més de 30.000 habitants

Ramon Arbós, Toni Feliu

Resum


Es presenten el plantejament, el desenvolupament, els resultats i les conclusions d’uns estudis d’avaluació de l’ús i del grau de satisfacció dels usuaris de les biblioteques públiques de municipis de més de 30.000 habitants de la província de Barcelona.1 Aquest estudi s’emmarca en una sèrie de treballs que promou el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de conèixer quina és l’opinió que tenen els usuaris reals de les biblioteques i dels serveis que en reben. També és objectiu de l’estudi obtenir dades del perfil d’aquests usuaris i dades sobre diferents aspectes relacionats amb l’ús dels serveis. L’estudi es basa en una enquesta telefònica a usuaris amb activitat recent en alguna de les biblioteques dels municipis de residència respectius.

Text complet: HTML