Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Eines d'anàlisi de dades bibliogràfiques i construcció de mapes de coneixement: Bibexcel i Pajek

Alicia García García, Alberto Pardo Ibáñez, Antonia Ferrer Sapena, María Fernanda Peset Mancebo, Luís Millán González Moreno

Resum


Els mapes de coneixement són instruments que ajuden a visualitzar informació. Si prenen com a base de l'anàlisi dades de naturalesa bibliogràfica es converteixen en una forma senzilla de proporcionar l'estat de la qüestió d'una àrea o un tema molt concret. Aquest treball se centra en la utilització d'informació científica bibliogràfica per produir un mapa, i presenta les eines per construir-los. Bibexcel s'usa per analitzar les dades extretes de la base de dades Web of Science i Pajek, per representar visualment els resultats. El treball descriu els passos necessaris per utilitzar aquestes aplicacions, especialment quan no mostren un dibuix adequadat a causa d'un nombre excessiu de dades.

Text complet: HTML