Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Selecció d'exemples fonamentals d'anàlisis de publicacions cienciomètriques

Peter Ingwersen

Resum


Objectius: detallar una selecció de factors d'importància cabdal per calcular, presentar i interpretar els resultats d'anàlisis de publicacions des d'una perspectiva cienciomètrica, en particular amb relació a l'anàlisi del creixement i de les quotes mundials, i també la lògica que hi ha darrere del càlcul de les mitjanes d'autors, institucions o països per publicació indexats pel Web of Science. -- Metodologia: exemples d'estudis sobre avaluació de recerca anteriors i també de casos que es basen en dades recollides en línia per a aquest article demostren conflictes, detalls problemàtics, inconvenients i com superar-los en l'anàlisi de publicacions respecte de l'aplicació, del càlcul, de la presentació i de la interpretació d'eines analítiques. -- Resultats: proporciona una visió de la cienciometria en el context de l'anàlisi infomètrica, casos seleccionats de productivitat de recerca, patrons i tendències de recerca de publicacions en totes les disciplines i en els camps de l'energia renovable i l'energia eòlica en diferents períodes de temps i a través de diferents tipus d'anàlisi i presentació

Paraules clau

Cienciometria

Text complet: HTML