Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La inserció professional dels graduats en Informació i Documentació : el cas de la Universidad de Salamanca

Yolanda Martín González, Críspulo Travieso Rodríguez, Ana Belén Ríos Hilario, Luis Hernández Olivera, Carmen Caro Castro

Resum


Objectius: analitzar la inserció laboral dels titulats en el grau d'Informació i Documentació de la Universidad de Salamanca. -- Metodologia: anàlisi de tipus quantitativa duta a terme mitjançant un qüestionari remès en format web a les promocions de titulats entre 2009 i 2012. El qüestionari consta de preguntes tancades de resposta suggerida i de valoració, i d'una pregunta oberta. -- Resultats: les dades obtingudes posen de manifest el perfil predominantment femení i vocacional de la professió, la valoració positiva dels coneixements adquirits durant la formació universitària, l'execució de tasques professionals que requereixen un nivell d'especialització en ser, majoritàriament, de tipus tècnic, i un alt grau d'inserció laboral. No obstant això, es constaten també certs canvis com ara la tendència dels titulats a trobar feina en l'àmbit privat, l'ús d'Internet com a eina per obtenir un lloc de treball i la necessitat d'adquirir destreses relacionades amb les noves àrees com ara la planificació i la gestió de projectes de diversa índole.

Text complet: HTML