Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Ús, acceptació i expectatives del llibre electrònic en una biblioteca de recerca

Irene Sofía Romero Otero, Esperanza Iglesias Fernández, Elea Giménez Toledo

Resum


Objectiu: aquest treball tracta d'establir l'ús i les actituds que els usuaris de la Biblioteca de l'Instituto de Química-Física "Rocasolano" (Biqfr) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tenen cap als llibres electrònics cientificotècnics, i d'aquesta manera comprendre'n el comportament cap a aquest recurs electrònic que es troba en les primeres etapes d'implementació en l'entorn de la recerca. Metodologia: l'enquesta en línia es va dur a terme a través del blog de la Biblioteca, i es va obtenir una mostra de setanta usuaris, el 63 % dels quals fa servir els llibres electrònics de la Biqfr. Resultats: en general, els llibres electrònics s'utilitzen per a fins de treball i recerca, i l'ordinador és el dispositiu més usat per llegir-los. Malgrat això, l'actitud d'aquests usuaris cap als llibres electrònics es considera conservadora, tot i que alhora optimista, ja que els veuen com una eina útil per cercar informació

Text complet: HTML