Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els serveis 1.0 i 2.0 a les biblioteques públiques en línia dels municipis de Bizkaia (Euskadi)

María Antonia Ovalle Perandones, Sonia Guardado García

Resum


Objectiu: aquest article analitza l'estat de la qüestió dels serveis de l'anomenat web 2.0, i per exclusió els 1.0, a les biblioteques públiques de la Red de Lectura Pública de Euskadi en línia i se centra en la província de Bizkaia

Metodologia: per tal de donar resposta als objectius plantejats en aquest treball, s'ha aplicat una metodologia basada en l'estudi de casos, amb la mesura de diferents dimensions i l'ús d'indicadors apropiats, alguns de molt habituals en aquest tipus de treballs i d'altres d'adaptats per aconseguir l'objectiu principal d'aquest treball. La recol·lecció de dades es va dur a terme durant el període comprès entre els mesos de setembre de 2012 i febrer de 2013.

Resultats: hi ha una disparitat entre les biblioteques objecte d'aquest estudi. D'una banda, una varietat de biblioteques biscaïnes que estan en una fase d'oferir serveis 1.0; d'altra banda, algunes biblioteques estan en un estat de propostes 2.0 molt ampli, freqüent i mantingut en el temps. L'aportació principal d'aquest treball és la formulació de la taxa d'abandonament 2.0, indicador que quantifica l'efecte de la moda pel que fa als serveis 2.0.

Text complet: HTML