Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Qualitat dels llocs web turístics oficials de les comunitats autònomes espanyoles

José Fernández Cavia, Sara Vinyals Mirabent, Marina López Pérez

Resum


Objectius: analitzar la qualitat dels llocs web turístics oficials de les comunitats autònomes espanyoles.

Metodologia: metodologia pròpia, elaborada pel projecte d'investigació CODETUR, basada en una plantilla d'anàlisi que preveu dotze paràmetres i un total de 127 indicadors. La combinació d'indicadors i paràmetres permet calcular un índex de qualitat web (IQW) per a cada lloc avaluat, un índex específic per a cada paràmetre i també identificar aspectes sobresortints i àrees de millora en cadascun dels portals turístics.

Resultats: la qualitat general dels portals turístics oficials de les comunitats autònomes espanyoles se situa just per sobre d'un nivell mitjà, amb un IQW global de 0,51. La puntuació més elevada l'obté el lloc web de turisme de Galícia, amb un 0,66, i la puntuació més baixa, el d'Extremadura, amb un IQW de 0,33. Els paràmetres que presenten la mitjana més elevada són els referents a Usabilitat i accessibilitat (0,75), Posicionament (0,73) i Arquitectura de la informació (0,69), aspectes considerats "tècnics" en l'estudi, mentre que els paràmetres que obtenen la puntuació mitjana més baixa són els referents a Comunicació mòbil (0,27), Interactivitat (0,28) i Comercialització (0,29), aspectes considerants "relacionals" i "persuasius" en l'estudi

Text complet: HTML