Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Temps de memòria, contextos d'arxiu

Diego Navarro

Resum


Objectius. Aprofundir en el concepte de context de producció de documents d'arxiu paral·lelament al de destrucció. L'àmbit d'estudi se centra en el registre documental principalment privat des dels segles xvi en endavant. Un segon objectiu és identificar com els conjunts arxivístics promouen diverses estratègies de conservació i d'identitat social per via de l'escriptura i l'arxiu.

Metodologia. Es proposa una visió integradora des de l'Arxivística però també des de la Història Social de la Cultura Escrita per tal d'identificar els espais, temps, modes, pràctiques, resultats i representacions de la producció i l'eliminació de testimonis arxivístics.

Resultats. La comparació de múltiples àmbits en què l'escriptura personal del sentiment es va fer evident, permet enriquir notablement el discurs de l'anomenat context arxivístic, que incideix en múltiples aspectes i detalls que amplien les circumstàncies de l'escriptura i el registre en el domini privat (sentimental i administratiu) que es van prolongar durant segles.

Text complet: HTML