Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Xarxes socials: possibilitats de Facebook per a les biblioteques públiques

Daniel Garcia Giménez

Resum


Objectius: Explicar què són i com funcionen les xarxes socials a Internet, la necessitat de les biblioteques públiques de tenir-hi presència i les oportunitats que ens aporten com a professionals de la informació. Proposar i justificar la presència de les biblioteques públiques a la xarxa social Facebook i mostrar les seves possibilitats per un treball de conjunt en els processos bibliotecaris.

Metodologia: Anàlisi del funcionament social i tècnic de les xarxes socials i establiment de les connexions entre els objectius de les administracions i les biblioteques públiques, així com la capacitat de les xarxes socials per contribuir a la consecució dels seus objectius. S'exposa l'estat de la qüestió delimitant com a objecte d'estudi les biblioteques públiques de la província de Barcelona.

Resultats: Les xarxes socials funcionen a través d'Internet de manera paral·lela a les comunitats físiques i tenen la capacitat de socialitzar un grup de persones a partir de la creació d'una identitat col·lectiva. Per aquest fet, han de ser considerades per les biblioteques públiques com un col·lectiu més, a qui adreçar el seu treball amb els mitjans propis de la comunicació a través d'Internet. Facebook es proposa com la més adient de les xarxes socials pels equipaments amb què treballem, ja que —per una banda— la comunitat social a la qual s'adreça representa millor que la competència la globalitat dels usuaris potencials de les biblioteques públiques i —per altra banda— presenta unes possibilitats tècniques més ajustades als objectius bibliotecaris. El treball a través de Facebook pot ajudar en tots els processos de treball de la biblioteca, ajustant-se a la convergència necessària entre administracions i biblioteca. En l'estat de la qüestió s'evidencien casos de presència a Facebook, tant de xarxes urbanes com de biblioteques individuals, de notable interès en un panorama general que encara està en fase experimental, però que alhora presenta indicis suficients com per entreveure que tendirà —ràpidament— cap a l'augment de les presències i l'expansió dels projectes de coordinació d'aquestes

Text complet: HTML