Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Panoràmica dels sistemes de gestió de biblioteques al segle XXI

Marina Salse i Rovira

Resum


En la darrera dècada s'han consolidat un conjunt de tendències en l'àmbit de la informàtica general que han afectat profundament les biblioteques. La popularització d'Internet, l'aparició de sistemes oberts i interoperables, la consolidació d'entorns gràfics i multimèdia o la implementació generalitzada de xarxes d'àrea local són algunes de les realitzacions del període. Tot plegat ha fet que les biblioteques hagin patit un canvi funcional important que les ha fet passar de ser simples dipositàries d'informació a difusores d'informació. També han variat l'entorn de treball i els serveis finals oferts als usuaris. Els sistemes integrats de gestió bibliotecària no han estat aliens a aquesta transformació i els que no s'han adaptat al nou entorn tecnològic reben avui la denominació legacy systems. En aquest article es descriuen les característiques dels sistemes existents al mercat en l'actualitat i es dibuixen les tendències de futur que, segons diversos autors, passen per la desaparició dels sistemes integrats de gestió bibliotecària que tradicionalment s'havien comercialitzat.

Text complet: HTML