Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les set vides del paper: formats de presentació i models de distribució en línia dels treballs publicats en revistes científiques digitals

Cristóbal Urbano Salido, Miquel Térmens i Graells

Resum


Estudi tipològic sobre les fórmules de publicació i les vies d'accés a la bibliografia científica en l'entorn actual de comunicació digital i en xarxa. Es parteix del concepte d'article de revista com a unitat ben definida i estable en l'entorn imprès, i com a nucli sobre el qual s'ha fonamentat la comunicació acadèmica i professional des del naixement de la revista científica en el segle XVII. S'analitzen les transformacions que permet l'entorn digital en la comunicació científica i es descriuen algunes de les pràctiques observades entre autors, institucions de recerca, empreses editorials i institucions bibliotecàries com a resposta a les noves possibilitats de l'article tant com a producte com pel que respecta al procés de crear-lo i distribuir-lo. Aquestes transformacions afecten la naturalesa mateixa de l'article com a unitat mínima, única i estable de comunicació científica. Es conclou que sota formes documentals d'agregació editorial i de control bibliogràfic ben diferenciades, a voltes simultànies o àdhuc aparentment contradictòries, aflora una comunicació científica més plural. Aquesta pluralitat es concreta en més possibilitats de comunicació per als autors, menys nivells d'intermediació quant als agents que intervenen i afegeixen valor al producte, més disponibilitat per als usuaris des del punt de vista econòmic i d'accés, i més interacció i riquesa de continguts gràcies a les noves possibilitats multimèdia i hipertextuals.

Text complet: HTML