Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La web de la biblioteca com a aparador de la biblioteca física: anàlisi de les webs de les biblioteques públiques catalanes = La web de la biblioteca como escaparate de la biblioteca física: análisis de las webs de las bibliotecas públicas catalanas

Amparo Frías Castillo, Magdalena Lorente Martínez

Resum


L'objectiu de l'article és analitzar el grau d'utilització d'Internet per part de les biblioteques públiques de Catalunya. Per a això, s'ha dut a terme una enquesta entre les biblioteques i s'han analitzat els llocs web de 109 biblioteques públiques catalanes. Els resultats obtinguts demostren la infrautilització de les possibilitats que la Xarxa posa a disposició de les biblioteques per desenvolupar productes i serveis digitals. Així mateix, s'ha detectat una pèrdua d'oportunitats en el paper d'informador a la comunitat que ha de tenir la biblioteca pública i que el desenvolupen altres agents. Igualment, es percep un alt interès dels professionals de les biblioteques per ser presents a la Xarxa, ja que són conscients que la pàgina web afavoreix la captació d'usuaris virtuals, als quals no s'ofereixen serveis, i la no presència a la Xarxa significa invisibilitat per al ciutadà de la societat de la informació.

Text complet: HTML