Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L’aportació espanyola a la producció científica internacional en biblioteconomia i documentació: un balanç de deu anys (1992–2001) = La aportación española a la producción científica internacional en biblioteconomía y documentación: balance

Evaristo Jiménez Contreras

Resum


Es presenta una anàlisi de les publicacions dels investigadors espanyols, dins l'àmbit de la biblioteconomia i documentació (BiD), que han estat difoses a través de revistes internacionals, de manera que s'hi inclouen les que recullen les bases de dades de l'ISI. El període estudiat abraça del 1992 al 2001. S'estudia l'evolució temporal de la producció, la procedència geogràfica i institucional, les revistes emprades per publicar i la productivitat dels autors. S'han analitzat tant els treballs publicats en revistes de l'especialitat (Library and Information Science en les categories de l'ISI) com els publicats en revistes d'altres especialitats.

Text complet: HTML