Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La «public history - histoire apliquée»: la història a l'empresa o el potencial de l'arxiu històric

Núria Jornet i Benito

Resum


El present article vol posar sobre la taula les aportacions que per al camp dels arxius han suposat les idees del que es coneix en el camp de la historiografia com a public history (món anglosaxó) o histoire apliquée (França). Malgrat que, com es veurà a continuació, la irrupció d'aquesta línia no és recent, la seva repercussió a casa nostra ha estat més aviat escassa, tot i que es donen algunes de les condicions favorables per a una bona recepció.

Text complet: HTML