Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L’aplicació dels estudis de satisfacció d’usuaris a la biblioteca universitària: el cas de les universitats catalanes = La aplicación de los estudios de satisfacción de usuarios en la biblioteca universitaria: el caso de las universidades catalan

Carina Rey Martín

Resum


L'objectiu del text és donar a conèixer l'aplicació dels estudis de satisfacció d'usuaris a les biblioteques universitàries catalanes. Es pretén establir, a més, quins factors influeixen en la seva elaboració, especialment els lligats a l'àmbit de la gestió dels centres. Es descriu el procés de la investigació i la metodologia del treball de camp utilitzada (una enquesta enviada perquè l'autoemplenessin els directors de les biblioteques). Finalment, s'analitzen els resultats de l'enquesta i es presenten les conclusions generals.

Text complet: HTML