Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Avaluació de la qualitat de les pàgines web amb informació sanitària: una revisió bibliogràfica

M. Carmen Conesa Fuentes, Enrique Aguinaga Ontoso

Resum


Malgrat la joventut d'Internet, hi ha una gran quantitat de pàgines web amb informació sanitària, la qual cosa és un factor molt positiu. Ara bé, en la majoria de casos aquests continguts provenen de fonts considerades poc fiables o poc rigoroses, i això n'esdevé el desavantatge principal. Davant aquesta preocupació sobre la qualitat de la informació, diversos autors han presentat diferents propostes per afrontar el problema de l'avaluació de la qualitat en les pàgines web, en especial, d'àmbit sanitari.

En aquest context, l'objectiu d'aquesta revisió bibliogràfica és presentar una selecció d'estudis, de codis de conducta i de sistemes de certificació relacionats amb l'avaluació de la qualitat de les pàgines web amb informació sanitària. Les bases de dades consultades han estat PubMed (d'àmbit internacional), a partir dels termes assessment information health Internet i, entre les bases d'àmbit estatal, Cochrane, LILACS, IBECS, IME (CSIC), Compludoc, Cuiden i BDIE, a partir de l'equació de recerca análisis información sanitaria Internet. Així mateix, s'ha fet una consulta al cercador Doyma-Elsevier amb els mateixos termes.

Les propostes d'avaluació de la qualitat de les pàgines web s'han agrupat en els apartats següents: estudis que descriuen criteris generals de qualitat d'una pàgina web amb informació sanitària, eines per avaluar les pàgines web sanitàries (codis de conducta i certificació), estudis que analitzen diferents instruments d'avaluació de pàgines web sanitàries i estudis fets sobre els usuaris de les pàgines web sanitàries.

No hi ha consens entre els autors dels diferents instruments d'avaluació de la qualitat, sobre quin és el més efectiu. S'haurien d'unificar els criteris de qualitat per crear una eina que sigui ràpida i fàcil d'aplicar, fins i tot pels usuaris no experimentats, que precisament són els que amb més freqüència accedeixen a aquest tipus d'informació.

Text complet: HTML