Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Disseny i desenvolupament de polítiques de comunicació i difusió per a joves a la Biblioteca de Caldes de Montbui

Juanma Moreno Díaz

Resum


Es descriuen les diferents fases, aplicades a la Biblioteca de Caldes de Montbui, del disseny i desenvolupament de polítiques de comunicació i difusió per a joves entre catorze i divuit anys. Davant la tendència negativa evident a usar els serveis bibliotecaris d'aquest segment de població, els responsables de la Biblioteca decideixen definir un marc general d'actuació sobre el qual planificar a mitjà termini per oferir productes suficientment atractius per a aquest públic objectiu. Es valora com un factor clau d'èxit l'establiment de canals de comunicació i de polítiques de difusió competitives i properes a la seva realitat. El projecte queda ubicat dins una estratègia general de màrqueting en què, per a cadascuna de les quatre p definides per Philip Kotler (place, product, promotion i price),1 es determinen quins aspectes cal considerar a l'hora de planificar estratègies que tinguin per objecte els joves.

Text complet: HTML