Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La incorporació del màrqueting en la gestió d'arxius

Antoni Tarrés Rosell

Resum


Objectiu. Donar a conèixer els potencials del màrqueting amb relació als productes d'arxiu, pel que fa tant a la gestió de productes considerats actualment com a tals, com a la creació de productes nous, tot seguint i adaptant la metodologia del màrqueting. Cal tenir present que la incorporació dels instruments del màrqueting a l'entorn arxivístic encara és actualment una tasca pendent i que el desconeixement de les tècniques i l'aplicació possible com a instruments de gestió en els arxius comporta una limitació greu en el mercat de la informació actual.

Metodologia. Mitjançant un exemple clarament aliè a l'arxivística, com el cas d'una ferreteria, es desgranen tot un seguit de processos i d'accions amb llenguatge i visió de màrqueting (obligatòriament molt simplificades i esquemàtiques), amb la finalitat de poder arribar a plantejar de manera planera i entenedora els beneficis possibles de la incorporació —lògicament parcial— del màrqueting general als arxius, tant pel que fa al vessant conceptual com a determinades tècniques i instruments, fonamentalment els que fan referència a l'apartat dels productes, element bàsic en qualsevol estratègia d'intercanvi.

Resultats. Els productes d'arxiu, més enllà del concepte estricte de fons documental, correctament relacionats amb els altres elements del que s'anomena mix de màrqueting, ofereixen unes possibilitats encara no desenvolupades pels arxius.

Text complet: HTML