Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Com enllacen les entitats no lucratives catalanes a Internet? Motivacions d'enllaços web en comunitats no acadèmiques = ¿Cómo enlazan las entidades no lucrativas catalanas en Internet? Motivaciones de enlaces web en comunidades no académicas

David Sánchez Crujeiras

Resum


Objectiu: Analitzar les motivacions dels enllaços web en entitats no lucratives catalanes per tal de determinar la influència de certs factors sobre els comportaments d'enllaç i així millorar la comprensió de la xarxa col·laborativa particular.

Metodologia: S’utilitzen tècniques estadístiques sobre els enllaços web així com tècniques d'anàlisi de xarxes d'enllaços (AXE) a una mostra de 34 entitats no lucratives catalanes d'àmbit català. El programari emprat per a l'extracció d'enllaços ha estat SocSciBot. També ens hem basat també en els programes Excel, per al càlcul i l'obtenció de percentatges, i Pajek, com a eina de suport en la visualització de la xarxa obtinguda dels enllaços entre les seus de la mostra.

Resultats: Tot i que cal recordar l'abast limitat d'aquest estudi, s'ha pogut corroborar que l'afiliació temàtica és un dels factors determinants per entendre els comportaments d'enllaços dins d'aquest àmbit; també s’ha observat com les entitats cíviques exhibeixen una major tendència a relacionar-se amb el sector associatiu de base i de caràcter més local. Quant a l'estructura social de la xarxa obtinguda a partir de la mostra, no sembla erroni determinar una certa importància de la semblança temàtica com a clau a les xarxes d'enllaços sorgides.

Text complet: HTML