Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La visibilitat internacional de la investigació científica: el cas de la Universidad Nacional Autónoma de México = La visibilidad internacional de la investigación científica: el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México

Eric González, José Antonio Gómez Hernández, Judith Licea de Arenas

Resum


La Universidad Nacional Autónoma de México té les funcions substantives següents: la docència, la recerca i la difusió de la cultura. L’acompliment li ha valgut reconeixements nacionals i internacionals que l'han col·locat com la més destacada a escala nacional i en llocs importants a escala internacional. Tanmateix, fins avui la Universidad no disposa d'indicadors que donin a conèixer el grau de desenvolupament al qual ha arribat la recerca que s'hi duu a terme. L'objectiu d'aquest treball és determinar l'acompliment dels investigadors universitaris en el període 1995–2003 a través d'una anàlisi bibliomètrica. La construcció de les dades empíriques es va basar en el Web of Knowledge i el Journal Citation Reports (JCR), i va servir per determinar el grau de visibilitat del canal de comunicació utilitzat per difondre els productes de la tasca científica. Es van identificar 9.903 articles que van aconseguir acumular 65.291 citacions. Els articles es van publicar, la majoria, en disciplines corresponents a les ciències dures. Les disciplines en què hi va haver més activitat científica van ser l'astronomia i l'astrofísica, la bioquímica i la biologia molecular i física. Es conclou que els investigadors de la UNAM han superat en part les barreres que impedeixen la incorporació de la ciència mexicana a l'àmbit de la ciència visible, que és el que compta.

Text complet: HTML