Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El contingut audiovisual: un altre repte per a l'accessibilitat web = El contenido audiovisual: otro reto para la accesibilidad web

Ramon Voces Merayo

Resum


Els últims anys estem presenciant un increment gradual en l'ús dels continguts audiovisuals en el web. Gràcies a l'evolució incessant de les tecnologies de la informació i de la comunicació, tota mena d'organitzacions i particulars són ara capaços de crear, editar, publicar i consumir aquests continguts d'una manera ràpida i senzilla.

Desgraciadament, la immensa majoria d'aquests continguts es desenvolupen de manera no accessible, i per tant, afegeixen un nou factor d'exclusió per a tots els usuaris amb discapacitat que accedeixen al web.

En aquest article es fa una revisió dels requisits necessaris per poder parlar d'accessibilitat audiovisual, s'hi analitzen tots els factors relacionats i s'hi exposen algunes de les tecnologies i eines que podrien ser estris per a la implementació de continguts audiovisuals accessibles.

Text complet: HTML