Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El dret a la informació del pacient: una aproximació legal i deontològica = El derecho a la información del paciente: una aproximación legal y deontológica = Patients' right to information: a review of the regulatory and ethical framework

Aurora Vall Casas, Concepción Rodríguez Parada

Resum


Objectiu: presentar l'estat de la qüestió sobre el reconeixement de l'exercici del dret a la informació dels pacients en la legislació i en els codis deontològics de metges i bibliotecaris de diversos països d'Europa occidental: Bèlgica, França, Itàlia, Espanya (i Catalunya), Suïssa i el Regne Unit.

Metodologia: identificació, localització i anàlisi de les lleis i els codis deontològics actualment vigents en relació amb el dret a la informació dels pacients. S'han desestimat qüestions com ara l'accés a la història clínica, les voluntats anticipades o el consentiment informat.

Conclusions: és un tema de màxima actualitat. El bibliotecari ha de col·laborar junt amb el personal medicosanitari en el procés d'informar el pacient. La totalitat de normes, lleis i codis analitzats preveuen la garantia d'accés a la informació.

Text complet: HTML