Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Avaluació i aprenentatge en espais innovadors AICLE

Elisabeth Eixarch Domènech

Abstract


L’estudi de cas que es presenta en aquest article parteix de la necessitat d’avaluar rigorosament els programes d’innovació d’Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera (AICLE) que es porten a terme en alguns centres educatius de secundària de Catalunya. L’estudi avalua les programacions de tres unitats didàctiques AICLE de ciències en anglès a diferents nivells educatius de l’etapa de secundària obligatòria (ESO), d’un Institut de secundària de la Barcelona metropolitana, i presenta una anàlisi detallada de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació específicament dissenyades per a les aules AICLE del centre, amb l’objectiu d’establir l’existència o no d’una concordança entre unes i altres, i alhora analitzar l’adequació d’aquestes activitats per avaluar i promoure l’assoliment de dues de les vuit competències que es defineixen com a bàsiques en el Currículum de l’ensenyament secundari obligatori: la competència comunicativa lingüística i audiovisual (Cb1) i la competència d’aprendre a aprendre (Cb5).

Full Text: PDF (Català)

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature (BJTLLL)

ISSN 2013-6196
Legal Deposit Number (Spain) B. 23873-2013
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License.