Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Bellaterra: journal of teaching and learning language and literature

ISSN electrònic: 2013-6196

Bellaterra té el propòsit de publicar investigacions excepcionals realitzades per estudiants o graduats recents i professorat convidat o relacionat amb el programa del Màster Oficial d'Investigació en Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es publicaran investigacions empíriques (quantitatives o qualitatives), estats de la qüestió (revisions bibliogràfiques recents) o entrevistes amb persones expertes. S'acceptaran textos en català, espanyol, francès i anglès. Les propostes seran revisades per una comissió editorial i un comitè científic, mitjançant un procés d'avaluació anònima.

Vol. 8, Núm. 3 (2015): August/September


Portada